Choď na obsah Choď na menu
 


PROPOZÍCIE
Názov súťaže: Májové srdiečko - O pohár primátora mesta Nováky
Dátum súťaže: 01.05.2010
Vyhlasovateľ súťaže: Ing. Dušan Šimka primátor mesta Nováky, Kultúrne centrum mesta Nováky, Tanečný klub DOVETAN Dolné Vestenice
Zástupca vyhlasovateľa: Ing. Dušan Šimka, Mgr. Dana Horná, Mgr. Ingrid Valachová
Usporiadateľ súťaže: Tanečný klub DOVETAN Dolné Vestenice
Zástupca usporiadateľa: Mgr. Ingrid Valachová, Dolné Vestenice
Miesto konania súťaže: Kultúrne centrum mesta Nováky, M. R. Štefánika 9, Nováky
Účasť v súťaži: Prihlásené tanečné páry uvedených tried a kategórií s platným súťažným preukazom, členstvo v národných tanečno-športových zväzoch
Vedúci súťaže: Eva Pašková, Trenčín
Tajomník súťaže: Mgr. Ingrid Valachová, Dolné Vestenice
Sčitatelia: Ing. Dušan Prno, Trenčín
Ing. Miroslav Víťazka, Žiar nad Hronom
Spôsob sčítavania: PC, program schválený SZTŠ
Bodovacie súťaže: 1. Dospelí B LAT
2. Dospelí B ŠTT
3. Dospelí C LAT
4. Dospelí C ŠTT
5. Junior II C LAT
6. Junior II C ŠTT
7. Junior II D LAT
8. Junior II D ŠTT
9. Junior I D LAT
10. Junior I D ŠTT
Iné súťaže: 11. Hobby Deti I (W,V,Ch,J)
12. Hobby Deti II (W,V,Ch,J)
13. Hobby Junior I (W,V,Q,S,Ch,J)
14. Hobby Junior II (W,V,Q,S,Ch,J)
Rozhodcovský zbor: Alena Pisariková (Martin)
Stella Víťazková (Žiar nad Hronom)
Peter Sňahničan (Žilina)
Jozef Solus (Poprad)
Michal Soukup (Trenčín)
Ján Sianta (Tnava)
Peter Loja (Bratislava)
Dušan Spišiak (Trnava)
Dušan Paška (Trenčín)
Hudobný doprovod: reprodukovaná hudba CD
Veľkosť tanečnej plochy: minimálne 12 x 18 m
Druh tanečnej plochy: parket
Časový harmonogram: 08:00           Otvorenie sály
08:45 - 09:30   Prezentácia JII C, JI D, J II D ŠTT 
09:00 - 09:45   Roztancovanie JII C, JI D, JII D ŠTT
09:30 - 09:50   Porada rozhodcov
10:00 - 11:30   Súťaž JII C, JI D , JII D ŠTT
11:00 - 11:30   Prezentácia JII C, JI D,JII D LAT
11:30 - 11:45   Roztancovanie JII C, JI D, JII D LAT
11:45 - 13:15   Súťaž JII C, JI D, JII D LAT

12:00 - 12:45   Prezentácia Hobby DI, DII, JI, JII
13:15 - 13:30   Roztancovanie Hobby DI, DII, JI, JII
13:45 - 15:00   Súťaž Hobby DI, DII, JI, JII

14:30 - 15:00   Prezentácia Dosp. C, B ŠTT
15:15 - 15:45   Roztancovanie Dosp. C, B ŠTT
15:45 - 16:45   Súťaž Dosp. C, B ŠTT
16:00 - 16:30   Prezentácia C, B LAT
16:45 - 17:15   Roztancovanie C, B LAT
17:15 - 19:00   Súťaž Dosp. C, B LAT
19:00           Predpokladaný záver súťaží 
Termín prihlášok: 27.04.2010
Adresa prihlášok: Komenského 347/27, 972 23 Dolné Vestenice
Tel/Fax: 0918 416 588, 0905 233 500
Email: tkdovetan@gmail.com
Informácie: Mgr. Ingrid Valachová, 0918 416 588
Štartovné: JUNIORI  2 €  na pár a skupinu tancov
DOSPELÍ 4 €  na pár a skupinu tancov
HOBBY    4  € na pár a skupinu tancov
Udeľované tituly:  
Ceny: Pohár primátora pre prvý tanečný pár v kategórii
Medaily pre prvé tri tanečné páry v kategórii
Diplomy finálovým tanečným párom v kategórii
Úhrada nákladov: Rozhodcom a funkcionárom podľa dohody, páry si hradia náklady sami
Poznámky: Bez chráničov podpätkov nebude tanečnému páru umožnený štart na súťaži!

Prísny zákaz kladenia mokrých utierok a iných mokrých predmetov na parket!

Usporiadateľ neručí za straty v spoločných šatniach a priestoroch súťaže!

Súťaž bude riadená v zmysle Stanov SZTŠ, ustanovení Súťažného poriadku , Organizačního poriadku SZTŠ a propozícií súťaže.

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu časového harmonogramu v závislosti od počtu prezentovaných tanečných párov na súťaži!
Upozornenia: Každý tanečník tancuje na vlastné nebezpečie !
Propozície vypracoval: Mgr. Ingrid Valachová, TK DOVETAN Dolné Vestenice
Dňa: 29.03.2010 20:41:02
Schválené dňa: 31.03.2010 12:42:13
Schválené pod číslom: 18/2010/Šp.
Schválil: Milan Špánik


Súťaž bude prebiehať podľa platných predpisov SZTŠ a týchto propozícií súťaže.


Poplatok SOZA / SZTŠ: 33,19 .- € - zaplatené dňa: