Choď na obsah Choď na menu
 


Cena Dovetanu 25.5.2014

 

PROPOZÍCIE
Názov súťaže: Cena Dovetanu
Dátum súťaže: 25.05.2014
Vyhlasovateľ súťaže: Tanečný klub Dovetan Diviaky nad Nitricou
Zástupca vyhlasovateľa: Jana Hagarová
Usporiadateľ súťaže: Tanečný klub Dovetan Diviaky nad Nitricou a City aréna Prievidza
Zástupca usporiadateľa: Eva Pašková, Renáta Šrámková
Miesto konania súťaže: City aréna Prievidza, Olympionikov 2
Účasť v súťaži: registrované páry SZTŠ
Vedúci súťaže: Eva Pašková (Trenčín)
Tajomník súťaže: Michaela Masárová (Dolné Vestenice)
Sčitatelia: Ing. Miroslav Víťazka
Spôsob sčítavania: PC, program schválený SZTŠ
Bodovacie súťaže: 1. Junior II E
2. Junior I D ŠTT
3. Junior I D LAT
4. Dospelí D ŠTT
5. Dospelí D LAT
6. Deti II E
7. Junior II C ŠTT
8. Junior II C LAT
9. Dospelí C ŠTT
10. Dospelí C LAT
11. Dospelí B ŠTT
12. Dospelí B LAT
13. Deti II D ŠTT
14. Deti II D LAT
Rozhodcovský zbor: Milan Bačiak -Bratislava
Radoslav Kováčik -Modra
Matej Chren Bratislava
Tomáš Surovec-Nitra
Róbert Szolnoki -L.Mikuláš
Ivan Martinec -Martin
Zuzana Soukupová -Trenčín
Stella Víťazková -Žiar nad Hronom
Dušan Paška Trenčín
Peter Sňahničan - Žilina
Martin Šrámka -Nitrica "E"
Lucia Centárová  D.Vestenice "E"
Hudobný doprovod: reprodukovaná hudba
Veľkosť tanečnej plochy: min. 24x16m.
Druh tanečnej plochy: parkety
Časový harmonogram: Otvorenie sály 8.00 hod.
Prezentácia:
9.00 - 9.45 hod. Deti II E, Jun II E, Jun I D ŠTT, Deti II D ŠTT,
10.30 - 11.15 hod. Jun I D LAT, Deti II D LAT
13.00 - 13.45 hod. Jun II C ŠTT, Dospelí D,C,B ŠTT
15.00 - 15.45 hod. Jun II C LAT, Dospelí D,C,B  LAT

Začiatky súťaží:
10.00 hod. Deti II E, Jun II E
           Jun I D ŠTT, Deti II D ŠTT
po ukončení LAT

cca 14.hod. JII C ŠTT, Dospelí D,C,B ŠTT
po ukončení LAT

Predpokladaný záver súťaží o cca 19.hod. 
Termín prihlášok: 22.05.2014
Adresa prihlášok: www.szts.sk
Tel/Fax: +421908727738, +421918416558
Email: tkdovetan@gmail.com
Informácie: +421 918 416 558 Hagarová Jana
+421 905 233 500 Pašková Eva
+421 908 727 738 Šrámková Renáta
Štartovné: V zmysle Finančného poriadku SZTŠ. 
Vstupné: 6,- eur
Udeľované tituly:  
Ceny: poháre pre páry na 1.-3. mieste, diplomy pre finálové páry
Úhrada nákladov: rozhodcom a organizačnému štábu v zmysle finančného poriadku SZTŠ
Poznámky: vstup do City arény bočným vchodom od čerpacej stanice Shell
Upozornenia:

Každý tanečník tancuje na vlastné nebezpečie.
V priestoroch tanečnej sály je prísny zákaz kladenia mokrých utierok ako i liatia vody, olejov a rôznych tekutín na parket.

Propozície vypracoval: TK DOVETAN Diviaky nad Nitricou
Dňa: 30.04.2014 13:31:06
Schválené dňa: 30.04.2014 16:33:05
Schválené pod číslom: 24-3/14
Schválil: Peter Ivanič


Súťaž bude prebiehať podľa platných predpisov SZTŠ a týchto propozícií súťaže.


Poplatok SOZA / SZTŠ: 40,46 .- € - zaplatené dňa:


 

Náhľad fotografií zo zložky Cena Dovetanu 25.5.2014